Δωρεάν Μεταφορικά άνω των 90 EUR Λεπτομέρειες Επικοινωνήστε μαζί μας δωρεάν

Όροι χρήσης του Ιστοτόπου

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Όρους, Σας παραχωρούμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη εξουσιοδοτημένη άδεια πρόσβασης και χρήσης προσωπικής, μη εμπορικής χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας. 
 
Αυτή η παραχώρηση άδειας δεν περιλαμβάνει: (α) οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του Ιστότοπου ή περιεχομένου σε αυτό. (β) τη συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε λιστών ή περιγραφών προϊόντων · (γ) πραγματοποίηση παράγωγων χρήσεων αυτού του Ιστότοπου και των περιεχομένων του · ή (δ) χρήση οποιασδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων μεθόδων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων σε αυτόν τον Ιστότοπο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να πλαισιώσετε ή να χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίωσης για να επισυνάψετε οποιοδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα, το λογότυπο, το περιεχόμενο ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο, του περιεχομένου οποιουδήποτε κειμένου ή της διάταξης / σχεδίασης οποιασδήποτε σελίδας ή φόρμας που περιέχεται στο μια σελίδα) χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Επιπλέον, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο "κρυφό κείμενο" χρησιμοποιώντας το Όνομα, το εμπορικό σήμα ή το όνομα του προϊόντος μας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της άδειας που παρέχεται στην παρούσα παράγραφο χωρίς ειδοποίηση σε εσάς. Σας παρέχεται ένα περιορισμένο, ανακλητέο και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσετε έναν υπερσύνδεσμο στην αρχική σελίδα αυτού του Ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος δεν απεικονίζει Εμάς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας σε ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή με άλλο τρόπο προσβλητικό ζήτημα. Αυτό το περιορισμένο δικαίωμα μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 
Λογαριασμός
Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες αυτού του Ιστότοπου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε και ενδέχεται να σας εκχωρήσουμε ή μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη ή αναγνώριση λογαριασμού. Εάν εγγραφείτε, συμφωνείτε να μας δώσετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες εγγραφής και να μας ενημερώσετε αμέσως για τυχόν ενημερώσεις ή άλλες αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και της ταυτότητας που σας έχουν ανατεθεί. Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή της ταυτότητάς σας ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης ή απειλής παραβίασης της ασφάλειας αυτού του Ιστότοπου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης ή ταυτοποίηση, θα θεωρείται ότι έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου με τρόπο σύμφωνο με αυτούς τους Όρους και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διερευνήσουμε την εξουσιοδότηση ή την πηγή οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας . 
 
Ηλεκτρονική επικοινωνία
Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ή στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο ή μέσω των άλλων υπηρεσιών μας. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, οι ειδοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις που έχουν τέτοιες ανακοινώσεις εγγράφως.
 
Περιεχόμενο χρήστη
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργίες και δυνατότητες ("Διαδραστικές δυνατότητες") που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν, να δημοσιεύουν, να μεταδίδουν ή να αποθηκεύουν οποιοδήποτε περιεχόμενο, όπως κείμενο, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά ή κώδικες στους Ιστότοπους ("Περιεχόμενο χρήστη" ).
Το Περιεχόμενο χρήστη είναι δημόσια ορατό και μπορεί να περιλαμβάνει τις πληροφορίες του προφίλ σας και οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύετε σύμφωνα με το προφίλ σας, αλλά δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες του λογαριασμού σας ή τις πληροφορίες που υποβάλλετε για να πραγματοποιήσετε μια αγορά. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη και για τη χρήση Διαδραστικών Λειτουργιών και ότι χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε Διαδραστική Λειτουργία με δική σας ευθύνη. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε Διαδραστική Περιοχή, συμφωνείτε να μην δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε, να μεταδώσετε, να διανείμετε, να αποθηκεύσετε, να δημιουργήσετε ή να δημοσιεύσετε με άλλο τρόπο ή να στείλετε μέσω των Ιστότοπων οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 • Περιεχόμενο χρήστη που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, άσεμνο, υπονοητικό, παρενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο.
 • Περιεχόμενο χρήστη που ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες για ποινικό αδίκημα, παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους ή που θα δημιουργούσε διαφορετικά ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιοδήποτε τοπικό, πολιτειακό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο.
 • Περιεχόμενο χρήστη που εμφανίζει, περιγράφει ή ενθαρρύνει τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που πουλάμε με τρόπο που θα μπορούσε να είναι προσβλητικό, ακατάλληλο ή επιβλαβές για εμάς ή οποιονδήποτε χρήστη ή καταναλωτή.
 • Περιεχόμενο χρήστη που ενδέχεται να προσβάλλει ή να παραβιάζει τα δικαιώματα δημοσιότητας, απορρήτου ή προστασίας δεδομένων άλλων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο, εικόνων ή πληροφοριών σχετικά με άλλο άτομο, όπου δεν έχετε λάβει τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου.
 • Περιεχόμενο χρήστη που κάνει ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις, αξιώσεις ή απεικονίσεις σχετικά με ένα άτομο, εταιρεία, προϊόν ή υπηρεσία.
 • Περιεχόμενο χρήστη που ενδέχεται να παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλο πνευματικό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους.
 • Περιεχόμενο χρήστη που πλαστοπροσωπεί οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα ή παραπλανεί με άλλο τρόπο τη σχέση σας με ένα άτομο ή οντότητα, όπως και
 • Ιοί, κακόβουλα προγράμματα οποιουδήποτε είδους, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλα επιβλαβή, καταστροφικά ή καταστρεπτικά αρχεία ή κώδικας.
Δικαιώματα στο περιεχόμενο χρήστη
 
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, σε αυτόν τον Ιστότοπο ή σε ξεχωριστή συμφωνία με εμάς, δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία ή έλεγχο επί του Περιεχομένου Χρήστη. Ωστόσο, υποβάλλοντας ή δημοσιεύοντας Περιεχόμενο Χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο, μας παραχωρείτε ένα μη αποκλειστικό, απαλλαγμένο από δικαιώματα, παγκόσμιο, αέναο, αμετάκλητο, μεταβιβάσιμο και πλήρως αδικαιολόγητο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγου λειτουργεί από, διανέμει, εκτελεί και προβάλλει τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο και σε ιστότοπους τρίτων κατασκευαστών και εφαρμογές για κινητά και σε όλα τα άλλα μέσα ή μορφές, είτε είναι γνωστά επί του παρόντος ή στη συνέχεια αναπτύσσονται, για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς καμία αποζημίωση σε εσάς. Παραχωρείτε επίσης στους χρήστες αυτού του Ιστότοπου το δικαίωμα πρόσβασης στο Περιεχόμενο χρήστη σε σχέση με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου. Δημοσιεύοντας περιεχόμενο χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) το εν λόγω Περιεχόμενο χρήστη δεν είναι εμπιστευτικό. (β) κατέχετε και ελέγχετε όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον για το Περιεχόμενο Χρήστη ή διαφορετικά έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για την ανάρτηση και χρήση αυτού του Περιεχομένου Χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο και για να μας παραχωρήσετε τα δικαιώματα που παραχωρείτε σε αυτά Οροι; (γ) το Περιεχόμενο Χρήστη είναι ακριβές και όχι παραπλανητικό ή επιβλαβές με οποιονδήποτε τρόπο · και (δ) το Περιεχόμενο Χρήστη, και η χρήση και η δημοσίευσή σας σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο, δεν και δεν θα παραβιάζουν αυτούς τους Όρους ή οποιονδήποτε άλλο από τους ισχύοντες όρους, οδηγίες ή πολιτικές μας ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανόνα ή κανονισμό.
 
Σχόλια 
Χωριστά και εκτός από το Περιεχόμενο Χρήστη, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ερωτήσεις, προτάσεις σχολίων, κριτικές, ιδέες, σχέδια, σχέδια, σημειώσεις, προτάσεις, σχέδια, πρωτότυπο ή δημιουργικό υλικό και άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον Ιστότοπο, εμάς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (συλλογικά "Σχόλια"). Συμφωνείτε ότι τα Σχόλια δεν είναι εμπιστευτικά και θα γίνουν η αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Διαθέτουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε αυτά τα Σχόλια και θα έχουμε δικαίωμα στην απεριόριστη χρήση και διάδοση των Σχολίων για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση σε εσάς.
 
Περιορισμοί στα δικαιώματα χρήσης
Συμφωνείτε ότι δεν θα (και συμφωνείτε να μην επιτρέπετε σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα να χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και την ταυτότητά σας):
 • προβείτε σε λήψη, τροποποίηση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, μετάφραση, αντίστροφη μηχανική, δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται σε δημόσια προβολή, πώληση, ενοικίαση, άδεια, ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του Ιστότοπου, εκτός και στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά βάσει αυτών των Όρων ;
 • αφαιρέσετε οποιαδήποτε ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που περιέχονται στον ιστότοπο ή στον ιστότοπο ·
 • χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, εφαρμογή αναζήτησης / ανάκτησης ιστότοπου ή άλλη συσκευή για ανάκτηση ή ευρετηρίαση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του Ιστότοπου.
 • συλλέγετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων χρήστη ή / και των διευθύνσεων email) για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το να ζητήσετε και / ή να μοιραστείτε κριτικές με άλλους χρήστες.
 • αναδιαμορφώνετε οποιοδήποτε τμήμα οποιασδήποτε ιστοσελίδας που ανήκει σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς ή δόλιες προσποιήσεις ·
 • Γίνει δημιουργία ή μετάδοση σε άλλους χρήστες ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως "ανεπιθύμητων μηνυμάτων" ή αλλιώς παρεμβαίνει στην απόλαυση άλλων ιστότοπων από τον ιστότοπο ·
 • Yποβάλετε σε αυτόν τον Ιστότοπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που δηλώνει ψευδώς ή υπονοεί ότι τέτοιο περιεχόμενο υποστηρίζεται ή υποστηρίζεται από εμάς.
 • Mεταδώσετε ή ανεβάσετε σε αυτόν τον Ιστότοπο οποιοδήποτε στοιχείο που περιέχει ή ενσωματώνει οποιονδήποτε ιό, κακόβουλο λογισμικό ή άλλη λοειτουργία σχεδιασμένη να καταστρέφει ή να υποβαθμίζει με οποιονδήποτε τρόπο την απόδοση αυτής της Ιστοσελίδας, οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή οποιουδήποτε υπολογιστή ή άλλη συσκευή ή σύστημα, ή την απόλαυση αυτού του ιστότοπου από οποιονδήποτε χρήστη ·
 • Xρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να παραβιάσετε την ασφάλεια ή να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιονδήποτε υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή άλλη συσκευή ή σύστημα (συμπεριλαμβανομένων μη εξουσιοδοτημένων προσπαθειών εύρεσης κωδικών πρόσβασης ή κωδικών κρυπτογράφησης ασφαλείας).
 • Yποβάλλετε σε αυτόν τον ιστότοπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο ή διευκολύνει, συνιστά, προωθεί ή ενθαρρύνει παράνομη δραστηριότητα. ή αλλιώς χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο για μεταφορά ή αποθήκευση παράνομου υλικού, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υλικού που θεωρείται απειλητικό ή άσεμνο
 • Aντιγράψετε ή αποθηκεύσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που προσφέρεται σε αυτόν τον Ιστότοπο εκτός από την προσωπική, μη εμπορική σας χρήση.
 • Προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει, ή μπορεί να επιβάλει, κατά την αποκλειστική μας κρίση, ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο δεδομένων ή κυκλοφορίας σε αυτόν τον ιστότοπο ή την υποδομή πληροφορικής που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία και τη διάθεση αυτού του ιστότοπου · ή
 • Χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο ή / και οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, εσκεμμένα ή ακούσια, για να παραβιάσετε τυχόν ισχύουσα τοπική, κρατική ή διεθνή νομοθεσία
Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε οποιαδήποτε συμπεριφορά των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο και διατηρούμε το δικαίωμα και έχουμε απόλυτη διακριτική ευχέρεια να παρακολουθούμε οποιαδήποτε συμπεριφορά των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση.
 
Ιδιοκτησία
Μεταξύ εσάς και εμάς, αυτός ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των φωτογραφιών, εικόνων, κειμένου, γραφικών, εικονιδίων, κλιπ ήχου, λογισμικού, πηγαίου κώδικα και άλλων πτυχών του (εξαιρουμένου του περιεχομένου χρήστη), όλων των βελτιώσεων ή των τροποποιήσεών του, όλων των παραγώγων έργων που βασίζονται σε αυτό, και η συλλογή, ρύθμιση και συναρμολόγηση αυτού του Ιστότοπου (συλλογικά, το "Περιεχόμενο ιστότοπου"), συμπεριλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησίας στα προηγούμενα, ανήκουν σε εμάς ή τους αδειούχους μας και προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα του νόμου. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα ή σήματα υπηρεσίας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα ή τα σήματά μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα ή τα σήματά μας με οποιονδήποτε τρόπο που μας δυσφημίζει ή μας δυσφημίζει. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα ή σήματα υπηρεσίας σε μετα-ετικέτες χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση. Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν θεωρείται ότι παραχωρεί σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα σε ή σε οποιοδήποτε από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας.
 
Αγορές σε αυτόν τον ιστότοπο
Συμφωνείτε ότι όλες οι συναλλαγές σας με ή μέσω αυτού του Ιστότοπου μπορούν, κατά την επιλογή μας, να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από την αρχή έως το τέλος. Εάν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε μη ηλεκτρονικά, αυτές οι συναλλαγές θα εξακολουθούν να διέπονται από τους υπόλοιπους αυτούς τους Όρους, εκτός εάν εισαγάγετε διαφορετικούς όρους που παρέχονται από εμάς. Είστε υπεύθυνοι να εκτυπώσετε ή να κάνετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών των Όρων και οποιουδήποτε άλλου συμβολαίου ή αποκάλυψης που απαιτείται να σας παρέχουμε. 
 
Ο κίνδυνος απώλειας και τίτλου για αντικείμενα που αγοράσατε από αυτόν τον ιστότοπο μεταβιβάζεται σε εσάς, τη στιγμή της παράδοσης των αντικειμένων στον μεταφορέα σύμφωνα με μια σύμβαση αποστολής. Χρεώνουμε φόρο επί των πωλήσεων για εμπορεύματα που παραγγέλλονται σε αυτόν τον Ιστότοπο βάσει του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή κρατικής φορολογίας της τοποθεσίας μας. Όταν αποστέλλουμε σε εσάς ή σύμφωνα με τις οδηγίες σας σε άλλο άτομο, συμφωνείτε να πληρώσετε τα έξοδα αποστολής και οποιουδήποτε χειρισμού που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο κατά την παραγγελία σας. Διατηρούμε το δικαίωμα αύξησης, μείωσης και προσθήκης ή εξάλειψης χρεώσεων από καιρό σε καιρό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, επομένως συμφωνείτε να ελέγχετε όλες τις χρεώσεις πριν από την παραγγελία ή την εγγραφή σε υπηρεσία. Τυχόν έξοδα αποστολής ή χειρισμού ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν ή να μην αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο έγκυρες πιστωτικές κάρτες ή άλλοι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής. Υποβάλλοντας την παραγγελία σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσετε την καθορισμένη κάρτα ή μέθοδο και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε την παραγγελία σας (συμπεριλαμβανομένων φόρων, αποστολών, χειρισμού και οποιωνδήποτε άλλων ποσών που περιγράφονται στους Ιστότοπους) σε αυτήν την κάρτα ή άλλη μέθοδο. Εάν η κάρτα (ή άλλη μέθοδος) δεν μπορεί να επαληθευτεί, δεν είναι έγκυρη ή δεν είναι διαφορετικά αποδεκτή, η παραγγελία σας μπορεί να ανασταλεί ή να ακυρωθεί αυτόματα. 
 
Όλες οι επιστροφές διέπονται από την Πολιτική Επιστροφών και Ανταλλαγών. 
 
Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι και να εξαλείψουμε τα σφάλματα σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, περιγραφή, φωτογραφία, τιμολόγηση ή άλλες πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή χωρίς σφάλματα. Σε περίπτωση σφάλματος, είτε σε αυτόν τον Ιστότοπο, σε επιβεβαίωση παραγγελίας, κατά την επεξεργασία μιας παραγγελίας, την παράδοση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ή με άλλο τρόπο, Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε αυτό το σφάλμα και να αναθεωρήσουμε την παραγγελία σας ανάλογα εάν είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης του σωστού τιμή) ή για να ακυρώσετε την παραγγελία και να επιστρέψετε οποιοδήποτε ποσό χρεώνεται. Η μόνη λύση σας σε περίπτωση τέτοιου σφάλματος είναι να ακυρώσετε την παραγγελία σας και να λάβετε επιστροφή χρημάτων. Όλα τα αντικείμενα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε όρια ποσότητας σε οποιαδήποτε παραγγελία, να απορρίψουμε όλη ή μέρος μιας παραγγελίας και να διακόψουμε προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση, ακόμα κι αν έχετε ήδη υποβάλει την παραγγελία σας. Όλες οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε τυχόν παραγγελίες για προϊόντα ή / και υπηρεσίες για τις οποίες η πώληση ή χρήση αυτού του προϊόντος ή / και υπηρεσίας στην πολιτεία ή τη δικαιοδοσία σας είναι περιορισμένη ή απαγορευμένη.
 
Νομίσματα
Το κύριο νόμισμα στον ιστότοπό μας είναι το ευρώ. Για τη διευκόλυνση των διεθνών πελατών μας, ο ιστότοπος έχει κατασκευαστεί για να εμφανίζει μια ενδεικτική τιμή των τιμών σε USD, GBP και RUB, σύμφωνα με την τρέχουσα ισοτιμία μετατροπής. Εάν επιλέξετε Paypal ως τρόπο πληρωμής, θα πληρώσετε το σύνολο στο εμφανιζόμενο νόμισμα. Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με τη χρεωστική / πιστωτική σας κάρτα με την πύλη πληρωμής που παρέχεται από την Piraeus Bank Greece, το σύνολο θα μετατραπεί σε ευρώ.
 
Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτα μέρη. Αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία ή το περιεχόμενο που βρίσκεται σε ή μέσω αυτού του ιστότοπου.
 
Λήξη
Μπορείτε να τερματίσετε τους Όρους ανά πάσα στιγμή κλείνοντας τον λογαριασμό σας, διακόπτοντας τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς και παρέχοντας σε μας μια ειδοποίηση τερματισμού. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς ειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού του ιστότοπου και να αποκλείσουμε ή να αποτρέψουμε τη μελλοντική σας πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου.
 
Αποζημίωση
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε αβλαβείς Εμείς και τις θυγατρικές και τις θυγατρικές μας, και τους αντίστοιχους αξιωματικούς, διευθυντές, πράκτορες, συνεργάτες, μέλη, υπαλλήλους, ανεξάρτητους εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών και συμβούλους (" Συνδεδεμένα μέρη "), από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, δαπανών, υποχρεώσεων και εξόδων (συλλογικά," Αξιώσεις ") που προκύπτουν από ή σχετίζονται με (α) την πρόσβασή σας και τη χρήση ή κατάχρηση αυτής της Ιστοσελίδας. (β) οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε, ανεβάζετε, χρησιμοποιείτε, διανέμετε, αποθηκεύετε ή μεταδίδετε με άλλο τρόπο σε αυτόν ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, (γ) τυχόν σχόλια που παρέχετε, (δ) παραβίαση αυτών των Όρων, και (ε) παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος άλλου. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν αξιώσεις τρίτων, να συνεργαστείτε μαζί μας για την υπεράσπιση αυτών των Αξιώσεων και να πληρώσετε όλες τις αμοιβές, τα έξοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με την υπεράσπιση αυτών των Αξιώσεων (συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε αμοιβές δικηγόρων). Συμφωνείτε επίσης ότι θα έχουμε το δικαίωμα ελέγχου της υπεράσπισης ή διευθέτησης αξιώσεων τρίτων.
 
Αποποίηση ευθυνών
Εκτός αν προβλέπεται ρητά, αυτός ο Ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ή σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο παρέχονται σε βάση "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" χωρίς δηλώσεις, εγγυήσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητά ή σιωπηρό. Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος είναι ακριβής, πλήρης, αξιόπιστος, τρέχων ή χωρίς σφάλματα. Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος ή οι διακομιστές μας είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
 
Περιορισμός της ευθύνης
Η μοναδική και αποκλειστική σας αποκατάσταση, και η αποκλειστική και αποκλειστική μας ευθύνη, για οποιαδήποτε παραβίαση της εγγύησης θα είναι το δικαίωμά σας να επιστρέψετε το προϊόν ή να λάβετε επιστροφή χρημάτων για την υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές επιστροφών και ανταλλαγών. 
 
Λύσεις
Συμφωνείτε ότι η νομική μας αποκατάσταση για οποιαδήποτε πραγματική ή απειλούμενη παραβίαση αυτών των Όρων θα ήταν ανεπαρκής και ότι θα έχουμε δικαίωμα σε συγκεκριμένη απόδοση ή ασφαλιστική ανακούφιση ή και τα δύο, εκτός από τυχόν ζημιές που ενδέχεται νομίμως να έχουμε ανάκτηση, μαζί με λογικά έξοδα οποιασδήποτε μορφής επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αμοιβών δικηγόρων. Κανένα δικαίωμά μας ή ένδικα μέσα δεν θα είναι αποκλειστικά οποιουδήποτε άλλου, είτε στο νόμο είτε στα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών με διαταγή ανακούφισης, αμοιβών και εξόδων δικηγόρων.
 
Τροποποιήσεις στον ιστότοπο
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, αυτόν τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ή τμήματα αυτού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 
Διαχωρισμός
Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις διατάξεις θα θεωρηθεί άκυρη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, η προϋπόθεση αυτή θα θεωρείται μεμονωμένη και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε εναπομένουσας πρόβλεψης.
 
Χωρίς δικαιούχους τρίτων
Αυτοί οι Όροι είναι προς όφελος και θα είναι εφαρμόσιμοι μόνο από τα μέρη. Οι παρόντες Όροι δεν αποσκοπούν στην παροχή οποιουδήποτε δικαιώματος ή οφέλους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή στη δημιουργία οποιωνδήποτε υποχρεώσεων ή ευθύνης ενός μέρους σε οποιοδήποτε τέτοιο τρίτο μέρος.
 
Διάφορα
Κανένα πρακτορείο, εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή σχέση εργασίας δεν δημιουργείται ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων και δεν έχετε καμία εξουσία οποιουδήποτε είδους για να μας δεσμεύσετε από κάθε άποψη. Μπορούμε να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν αλλαγές σε αυτούς τους Όρους, μέσω email, κανονικής αλληλογραφίας ή δημοσιεύσεων σε αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτοί οι Όροι, οι οποίοι θα θεωρηθούν αποδεκτοί από εσάς κατά τη χρήση του Ιστότοπου, αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και Εμάς σχετικά με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου. Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα αποτελεί παραίτηση από την επιβολή αυτού του δικαιώματος ή πρόβλεψης.
Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφαρμόσιμη ή άκυρη, η εν λόγω διάταξη θα περιοριστεί ή θα εξαλειφθεί στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό, ώστε οι παρόντες Όροι να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ και να είναι εφαρμόσιμοι. Αυτοί οι Όροι δεν είναι εκχωρήσιμοι, μεταβιβάσιμοι ή δεν μπορούν να εκχωρηθούν εκ νέου από εσάς, εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Αυτοί οι Όροι περιλαμβάνουν και ενσωματώνουν με αναφορά την Πολιτική Απορρήτου μας και τυχόν ειδοποιήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο.
 
Ανωτέρας βίας
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την εκτέλεση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων σε περίπτωση γεγονότος εκτός του εύλογου ελέγχου μας (ανωτέρα βία), συμπεριλαμβανομένων (αλλά δεν περιοριζόμαστε σε) απεργιών, αποκλεισμών, αποτυχιών συστημάτων ή δικτύων τρίτων , πράξεις θεού, πυρκαγιά, σεισμός, καταιγίδα, πλημμύρα ή άλλη φυσική καταστροφή, αστικές αναταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, σκόπιμη σαμποτάζ ή κακόβουλη ζημιά σε εξοπλισμό ή δεδομένα ή για ζημιά ή καταστροφή χώρων ή εξοπλισμού, κανονισμών ή κυβερνητικών πολιτικών και ελλείψεις προμηθειών και υπηρεσιών ("Force Majeure Event").
 
Η απόδοσή μας στο πλαίσιο της σύμβασής μας θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που συνεχίζεται το Force Majeure Event και θα έχουμε παράταση χρόνου για την απόδοση για τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να κλείσουμε το Force Majeure Event ή να βρούμε μια λύση με την οποία οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβασή μας μπορούν να εκπληρωθούν παρά το Force Majeure Event.
 
Επίλυση διαφορών
Εάν έχετε παράπονο σχετικά με ένα προϊόν, τον ιστότοπό μας ή οτιδήποτε άλλο, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας, μεταβαίνοντας στη σελίδα Επικοινωνία μαζί μας.
Προσπαθούμε συνεχώς να επιλύουμε πιθανές διαφορές με τους πελάτες μας από μόνοι μας.
Λάβετε υπόψη ότι οι παρόντες Όροι δεν επηρεάζουν τα νομικά σας δικαιώματα ως καταναλωτής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο προτύπων συναλλαγών ή έναν αντίστοιχο φορέα παροχής συμβουλών για τους καταναλωτές.
 
Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους
Ο ιστότοπός μας διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων ανά πάσα στιγμή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση σε εσάς. Τυχόν αλλαγές στους Όρους θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο και η ημερομηνία στην κορυφή αυτών των Όρων θα τροποποιηθεί για να δείξει πότε οι παρόντες Όροι αναθεωρήθηκαν τελευταία.
Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτούς τους Όρους για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους που ισχύουν για τη χρήση του Ιστότοπου και την παράδοση των προϊόντων σας. Η συνεχής πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις αποτελεί την αποδοχή των νέων Όρων. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά τον Ιστότοπο και να καθορίζετε εάν υπήρξαν αλλαγές σε αυτούς τους Όρους.
 
Ερωτήσεις
Ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους, την Πολιτική Απορρήτου μας ή άλλο σχετικό με την πολιτική υλικό μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό υποστήριξής μας μέσω email στο: Info@bestpointe.com
 
Ιδιοκτησία και διαχείρηση του Ιστοτόπου:

CDP GROUP Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Βασιλίσσης Όλγας 190 / Β. Γαβριλίδη 1 (Ντεπώ), - 1ος όροφος

54655, Θεσσαλονίκη - Ελληνική Δημοκρατία